Geliştirdiğiniz Yazılımın Ateşi Var, Grip ya da İdrar Yolu Enfeksiyonu Olmuş

Share

addressbook

Varsay­alım ki, geliştirdiğiniz uygu­la­manın bir say­fasında tele­fon def­teri var. Zaman geçtikçe uygu­la­madaki istek­ler artıyor ve bir gün gelip diy­or­lar ki: “Rus pazarına giriy­oruz, tele­fon def­terindeki kayıt­lar artık Rusça da ola­cak”. Siz Rusça desteği veriy­or­sunuz (ya da zaten UTF-8’di, bir bug vardı ve düzelt­tiniz). Ardın­dan Rusça destekli tele­fon def­terini test ortamına deploy ettiniz ve şikayetler gelm­eye başladı: “Tele­fon def­ter­imiz gözük­müyor”. Siz hatayı bul­dunuz ve sorunu çözdünüz; artık hem tele­fon def­teri doğru bir şek­ilde gözüküyor hem de Rusça kayıt­lar eklenebiliyor. Artık teyit edildiğine göre bu özel­lik canlı sisteme geçebilir.

Aradan 3 ay geçti, bu sefer şöyle bir istek geldi: “Müş­ter­i­ler­imiz tele­fon def­ter­ine aynı anda toplu bir şek­ilde 10.000 kayıt ata­biliyor, bu sayının 500.000’e çık­ması gerekiyor”. İhtiyaçlar değişti, siz de kodu göz­den geçir­di­niz; belki de kul­landığınız kütüphaneleri değiştir­di­niz ve artık bir kerede aktarıla­bilen kayıt sayısı 500.000 oldu. Yine test edilmesi için test ortamına koy­dunuz, yine bir şek­ilde bir hata oluştu ve tele­fon defter­leri gözük­mem­eye başladı. Test ekibinden size iletilen mesaj şu: “3 ay önce çözülen tele­fon def­terinin gelmemesi prob­lemi tekrar mey­dana geliyor, neden önce­den çözülmüş olan bu prob­lem sürekli karşımıza çıkıyor”. Siz biliy­or­sunuz ki, ortaya çıkan hata 3 ay önceki ile aynı değil. Sorunu çözüy­or­sunuz, tekrar test ediliyor, onay­lanıyor ve canlı sis­teme aktarılıyor.

Biz de yazılım geliştirme süreç­ler­im­izin test aşa­masında buna ben­zer şikayetler alıy­oruz: “Bu sorun çözülmüştü, neden tekrar geldi”. Ben biliy­o­rum ki, bu sorun 3 ay önceki ile aynı değil, tama­men farklı bir sebepten kay­naklanıyor. Ama sonuçta test ekib­inin Adres Def­teri ile ilgili yeni özel­lik­leri göre­bile­cek­leri tek ekran, Adres Def­teri ekranı. Bu ekranın ana işlevi, Adres Def­teri’ndeki kişi­leri göster­mek olduğu için iste­nen her­hangi bir özel­liğin %90 ihti­malle adres def­terini etk­ileye­ceği malum.

Ben konuyu anlat­mak için basit bir ifade yön­temi arıy­or­dum ki bul­dum. Artık bu şek­ilde şikayetlerle gelen­lere konuyu daha iyi anla­maları için şunu söylüy­o­rum: “Sen uygu­lamının ateşi olduğunu söylüy­or­sun; ‘geçen sefer ateşini gider­miş­tiniz, neden tekrar ateşi çıktı’ diye soruy­or­sun. Oysa ateş, hastalığın sebebi değil, bir göster­gesi. Geçen sefer geliştirdiğimiz uygu­lama grip olmuştu, onu iyileştirdik ve haliyle ateşi düştü. Şimdi ise idrar yolu enfek­siy­onu olmuş ve biz de şu anda idrar yolu enfek­siy­onunu gider­m­eye çalışıy­oruz”.

Kaynak: Necati Demir

1 yorum "Geliştirdiğiniz Yazılımın Ateşi Var, Grip ya da İdrar Yolu Enfeksiyonu Olmuş"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© Copyright 2000 – 2019 Hermes İletişim, Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim: 0(232)483-0444destek@hermesiletisim.netcrm@hermesiletisim.net

hermesiletisim.net